INDYWIDUALNA TERAPIA EDUKACYJNA

W 2022 r indywidualna terapia terapia edukacyjna obejmuje 4 dni  (po trzy bloki zajęć)  od poniedziałku do czwartku lub od  wtorku do piątku.

Zajęcia mogą być prowadzone w różnych salach np.:

  •     gabinet logopedyczny (zaj,ęcia obejmują również MTG Manualne Torowanie Głosek®)
  •     mini-mieszkanie
  •     "sala zabaw"
  •     sala ćwiczeń

 

Zajęcia prowadzone są jeden na jeden (terapeuta – dziecko).  Wskazana jest obecność rodzica.