TIWAHE - Wydawnictwo
Zamówienia na poniższe produkty Wydawnictwa Tiwahe można składać mailowo kontakt@tiwahewydawnictwo.pl

 

1. W mailu prosimy o podanie:

  • nazwy zamawianych pomocy, ilości
  • adresu do wysyłki (oraz formy dostawy: kurier do domu czy paczkomat)
  • czy chcą Państwo paragon lub fakturę (podanie danych do fakturu)
  • numeru telefonu.

 

2. Po otrzymaniu przez nas maila od Państwa, wysyłam potwierdzenie zamówienia + koszt dostawy.

 

3. Paczka jest wysyłana wciągu 3 dni od zaksięgowania płatności na naszym koncie. Nr konta podany poniżej.

 

Tiwahe Wydawnictwo

Ul. Długopolska 64
32-087 Zielonki

Tel. 514 909 849


NIP: 675 172 21 80
REGON: 385275603

Nr konta: 28 1140 2004 0000 3302 7964 6832

 

 

Pomoce zrobione z drewna oraz zawierające drewniane elementy wykonane są ręcznie. Przedmioty widoczne na zdjęciach  mogą znacznie różnić się  od rzeczywistych. Drewno jest materiałem naturalnym, a elementy z niego wykonane cechuje nie jednolitość. Struktura drewna jest zawsze zróżnicowana, z tego względu różnice w kolorze i ukształtowaniu słojów, a także przebarwienia na elementach są cechami typowymi dla niego, co może powodować różnice w wyglądzie niektórych elementów.

Książki
Opowiadam o świecie z MTG
Cena: 68,00 PLN

Autorzy: Elżbieta Wianecka, Agata Gawęda

ISBN 978-83-956919-0-4

Książka przeznaczona dla rodziców, terapeutów, logopedów. Publikacja ta wprowadza w świat Manualnego Torowania Głosek. Pokazane w książce obrazki oraz odpowiednie chwyty do wykonania artykulacji są bazą do budowania systemu językowego.

Pomoce dydaktyczno-logopedyczne, ćwiczenia słuchowo-językowe,pomoce matematyczne
Pomoc 1. Popatrz i porównaj
Cena: 110,00 PLN

Porównywanie przedmiotów w parach, nazwy określające wielkość, wprowadzenie końcówek, wykonywanie poleceń z użyciem przyimków oraz odpowiedzi na pytania.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami -13 , 7 plansz, 15 etykietek, 36 obrazków.

Pomoc 2. Podział zbioru i nie tylko
Cena: 115,00 PLN

Dzielenie zbioru na dwa podzbiory dwoma sposobami, nazwy dotyczące ilości, polecenia i zadawanie pytań. Odmiana. Przyimki. Kolory.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami (opisanych jest 12 przykładów ćwiczeń), 10 plansz, 4 osoby, 5 etykietek, 24 kredki, 27 dużych obrazków, 27 małych obrazków.

Pomoc 3. Coraz większa, coraz mniejsza
Cena: 140,00 PLN

Ćwiczenia umiejętności porządkowania wg danej cechy (przymiotniki), słownictwo z tym związane (stopniowanie, odmiana przez przypadki). Porównywanie przedmiotów według danej cechy. Szeregowanie, określanie miejsca konkretnego elementu w zbiorze. Wprowadzenie dwóch relacji (wkładanie w szereg). Logiczne myślenie - dziecko wykorzystuje wiedzę zdobytą z otaczającego go świata. Wyznaczanie serii – tworzenie zbiorów, w których każdy element ma swoje określone miejsce (np. najszerszy – najwęższy).

 

Zestaw  zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, 6 obrazków kredek, 8 obrazków osób, 31 etykietek, 60 obrazków.

Pomoc 4. Jak daleko? Jak blisko? I coś jeszcze
Cena: 150,00 PLN

Ćwiczenie umiejętności umieszczania wg danej cechy (przysłówki), słownictwo (stopniowanie), wprowadzenie dwóch relacji, pytania, polecenia. Określanie odległości.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami (opisane 22 przykładowe ćwiczenia), 7 plansz, 7 obrazków bieżni, 16 małych obrazków, 26 obrazków, 26 etykietek.

Pomoc 5. Dużo, więcej, najwięcej
Cena: 125,00 PLN

Ćwiczenia umiejętności porządkowania wg ilości (zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne), słownictwo, wkładanie w szereg, pytania i polecenia, odpowiedzi na pytania. Układanie zbiorów o większej   i mniejszej liczebności od danego. Wnioskowanie - zdolność do wyprowadzania wniosku, że liczba elementów nie zmienia się mimo obserwowanych przemieszczeń tych elementów, oraz zdolność do operacyjnego ustalania równoliczności zbiorów.

Zestaw zawiera: opis z przykładami ćwiczeń (opisanych zostało 20 przykładowych ćwiczeń), 8 plansz, 11 etykietek, 15 małych jabłek, 15 guzików, 29 obrazków, 30 figur geometrycznych.

Pomoc 6. Gdzie tyle samo?
Cena: 135,00 PLN

Równoliczność zbiorów, pokazywanie na palcach - odwzorowywanie zbiorów, nazwy liczebników głównych, liczenie do tylu i do przodu, odmiana liczebnika, słownictwo, pytania, polecenia. Porządkowanie układu zbiorów wg ich liczebności.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, (zestaw zawiera opisanych 16 przykładów ćwiczeń), 10 obrazków, 15 krążków, 20 plansz, 10 drewnianych kwiatków, 55 drewnianych płatków.

Pomoc 7. Ile brakuje?
Cena: 100,00 PLN

Wprowadzenie stałości liczby elementów w zbiorze, porównywanie liczebności dwóch i więcej zbiorów poprzez łączenie w pary, słownictwo, pytania i polecenia. Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia - ustalenie stałości liczby elementów w zbiorze.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, 4 obrazki osób, 7 etykietek, 80 obrazków (8 x 10).

Pomoc 8. Poszukaj i policz
Cena: 120,00 PLN

Wyszukiwanie elementów do przeliczania, konstruowanie zbiorów o tej samej liczebności, porównywanie liczebności zbiorów, pytania dotyczące liczby elementów w zbiorze, stosowanie odpowiedniej formy rzeczownika w zależności od liczebnika, odmiana liczebnika.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, 3 plansze, 9 czerwonych krążków, 9 żółtych krążków, 9 cyfr, 15 etykietek, 18 obrazków.

Pomoc 9. Liczymy dzieci
Cena: 135,00 PLN

Wprowadzenie nazw liczebników grupowych (grupa dzieci), odmiana, ustalenie relacji DWA- DWOJE, konstruowanie zbiorów o takiej samej liczebności, porównywanie, liczenie do tyłu i do przodu.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, (20 przykładów ćwiczeń), 2 plansze, 21 kart, 15 krążków (kółek), 11 cyfr, 12 etykietek, 1 obrazek pani, 15 figurek dzieci, 15 podstawek.

Pomoc 10. Zgubił - ma mniej
Cena: 105,00 PLN

Wprowadzenie czasowników przybywania i ubywania, dokładanie przedmiotów (ma więcej), odkładanie przedmiotów (ma mniej), polecenia i pytania. Wnioskowanie.

Zestaw zawiera: opis przykładowych ćwiczeń, 15 etykietek, 30 obrazków.

Pomoc 11. Wsiadam do pociągu
Cena: 155,00 PLN

Liczebniki porządkowe w płaszczyźnie poziomej (pociąg z otworami), działanie z wykorzystaniem przyimków, połączenie z liczebnikami głównymi, wymienianie liczebników wzrastająco i malejąco, ustawienie w szereg. Odpowiedzi na pytania o kolejność.

Zestaw zawiera: opis z przykładami ćwiczeń (opisanych zostało 15 przykładowych ćwiczeń) , pociąg (lokomotywa + 8 wagonów), 9 drewnianych przedmiotów, 10 drewnianych kwadratów z naklejkami z obu stron, 27 etykietek

Pomoc 12. Ułożę na półce
Cena: 155,00 PLN

Wprowadzenie liczebników porządkowych w płaszczyźnie pionowej (półki), liczenie od góry, liczenie od dołu, działanie z użyciem przyimków. Określanie liczebności zbioru na podstawie liczebnika porządkowego. Doskonalenie umiejetności rozpoznawania kierunków przestrzennych. Określanie położenia przedmiotu/przedmiotów względem siebie.Lokalizacja położenia danego przedmiotu. Usprawnienie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, (opisane 15 przykładów ćwiczeń), 1 drewniany regał/szafka (wyciągane przegrody), 9 obrazków, 12 drewnianych przedmiotów, 23 etykietki.

Pomoc 13. Wchodzimy po schodach
Cena: 155,00 PLN

Liczebniki porządkowe „po skosie” w ruchu (schody), działanie z użyciem przyimków, liczenie do góry – wchodzę, liczenie do dołu schodzę. Określanie położenia osób względem siebie. Pytania i odpowiedzi. Usprawnianie motoryki małej poprzez manipulowanie przedmiotami/figurkami osób.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi ćwiczeniami, drewniane schody, 10 figurek osób z podstawkami, 20 obrazków, etykietek.

 

Pomoc 14. Ukroiłam kawałek, kawałek czego?
Cena: 145,00 PLN

Nauka dostrzegania elementów całości oraz określanie całości po prezentacji elementu tejże całości, podział całości na takie same elementy jako przygotowanie do ćwiczeń z dniami tygodnia, miesiącami, mierzenia, ważenia.

Zestaw zawiera: opis zestawu z przykładami ćwiczeń, 64 etykietki, 72 obrazki.

Pomoc 15. Spotkamy się za godzinę
Cena: 150,00 PLN

Wprowadzenie tarczy zegarowej, układu wskazówek, rytmu doby wyznaczanego przez czas, organizacji w czasie i koniecznych do tego pytań i określeń, odliczanie godzin do przodu i do tyłu. Odczytywanie czasu na zegarze. Upływ czasu. Nastawianie zegara na odpowiednią godzinę.

Zestaw zawiera: opis z przykładami ćwiczeń, (opisanych zostało 15 przykładowych ćwiczeń), 1 drewniany zegar, 12 plansz, 12 dużych zegarów, 24 małe zegary, 32 obrazki, 36 etykietek.

Pomoc 16. Dzień po dniu
Cena: 115,00 PLN

Wprowadzenie nazw dni tygodnia. Dzień jako część całości. Poznanie następstw dni tygodnia - pokazanie rytmu tygodniowego. Dostrzeganie przez dziecko upływu czasu i orientowanie się w znaczeniach słów typu: wczoraj, dziś, jutro.... Wynikanie jeżeli dziś…… to  jutro….., jeżeli dziś  ….to robię…

Wymienianie  dni tygodnia w dowolną stronę, nowe słownictwo, pytania.

 

Zestaw  zawiera: opis z przykładami ćwiczeń (opisanych zostało 13 przykładów ćwiczeń), 7 plansz, 18 obrazków, 35 etykietek.

Pomoc 17. Symbole działań
Cena: 125,00 PLN

Wprowadzenie symboli dodawania, odejmowania, równa się oraz nazw liczebników do 20. Złączenie zbiorów, odsunięcie zbioru. Układanie zbiorów wg zapisanego działania. Zadania tekstowe. Samodzielne układanie krótkich zadań tekstowych.

Zestaw zawiera: opis zestawu z przykładami ćwczeń, 2 plansze, 3 etykietki, 63 cyfry/liczby, 80 małych obrazków.

Pomoc 18. Doliczanie, odliczanie
Cena: 100,00 PLN

Ćwiczenia których zadaniem jest opanowanie przez dziecko umiejętności określania ilości elementów w zbiorze (dodawanie i odejmowanie) bez liczenia od początku. Wymienianie następnej i poprzedniej liczby. Liczenie wspak.


Zestaw zawiera: opis zestawu z przykładowymi ćwiczeniami, 4 plansze, 20 krążków, 21 etykietek, 52 kartoniki z liczbami.

Gry i zabawy
Zabawa figurami
Cena: 125,00 PLN

Nauka samodzielnego wyłaniania cechy wg której dzielimy zbiór – wielkości, koloru, kształtu oraz wyszukiwanie elementu w zbiorze po podaniu odpowiednich cech. Klasyfikowanie figur geometrycznych w zbiory wg cech jakościowych.

Zestaw zawiera: opis z przykładowymi zabawami, (opisanych zostało 7 przykładów zabaw), 4 plansze, 16 małych figur w czterech kolorach, 16 dużych figur w czterech kolorach, 16 etykietek, 17 obrazków