U nas w Tiwahe - Domu Terapii Dla Dzieci pracujemy metodą SDD (Słucham - Decyduję - Działam) Elżbiety Wianeckiej.

Metoda ta jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi zaburzonymi w różny sposób głownie autystycznymi.

U większości tych dzieci w sposób szczególnie widoczny występuje brak działania i decyzyjności na polecenie językowe.

Celem terapii jest uzyskanie samodzielnego działania:

  • w życiu codziennym
  • w mowie
  • w piśmie

wykorzystując wewnętrzny potencjał dzieci poprzez zastosowanie Uścisku Kontaktowego - jako impulsu do działania. Stosowane jest również MTG Manulane Torowanie Głosek® do wywoływania mowy.