• Ćwiczenia językowe (rozumienie)
  • Ćwiczenia słuchowe
  • Artykulacja (Manualne Torowanie Głosek)
  • Nauka czytania i pisania
  • Podstawy matematyki

PROWADZĄCY: Elżbieta Wianecka i inni terapeuci